• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

Overzicht

Het recente nieuws:

Voorstel concept Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018)

donderdag, 13 september 2018

In de afgelopen maanden is gewerkt aan een update van de Piek-Keur meetmethoden, het Concept Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018) is hiermee tot stand gekomen. Lees meer »

MIA/Vamil subsidie 2018

woensdag, 17 januari 2018

In de Energielijst en Milieulijst 2018 van RVO zijn een tweetal subsidie regelingen opgenomen die te maken hebben met Piek. Lees meer »

De wetgeving rondom het laden en lossen gaat veranderen.

maandag, 10 juli 2017

Door de eerste en tweede kamer is een nieuwe wet aangenomen genaamd ‘Omgevingswet’. Bij deze Omgevingswet hoort ook het ‘besluit kwaliteit leefomgeving’. Dit besluit is al door de tweede kamer en zal ook spoedig door de eerste kamer gaan. De verwachting is dat in 2019 de omgevingswet en het besluit in werking zullen treden. Lees meer »

MIA/Vamil-Milieulijst 2017 gepubliceerd

maandag, 02 januari 2017

In de MIA/VAMIL milieulijst van 2017 zijn weer de geluidsarme opbouwen en de QuietTrucks opgenomen. Om met een QuietTruck in aanmerking te komen voor de MIA/VAMIL mag de geluidswaarde niet hoger zijn dan71 dB(A). Lees meer »