• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 
« terug naar overzicht

Update juli 2022

vrijdag, 08 juli 2022

Ingangsdatum nieuwe limiet componenten en voertuigcarrosserie naar 62 dB(A) In onze vorige update hebben we u op de hoogte gesteld dat met de ingang van de nieuwe Omgevingswet de limiet voor het certificeren van alle producten met uitzondering van de QuietTRUCK maximaal 62 dB(A) wordt. Ook voertuigopbouwen kunnen op maximaal 62 dB(A) gecertificeerd worden. Na instemming door de Eerste Kamer zal de Omgevingswet per 1 januari 2023 worden ingevoerd.

Om een soepele overgangsperiode te krijgen naar de limiet van 62 dB(A) is het mogelijk om vanaf 1 oktober 2022 componenten en voertuigopbouwen te certificeren op de nieuwe Piek-Keur limiet van 62 dB(A).

Het is nu al mogelijk om voor producten die getest zijn conform de Piek-Keur ‘Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen’ (update 2018) en waarbij het meetresultaat meer is dan 60 dB(A) maar niet meer is dan 62 dB(A) een Piek-Keur typegoedkeuringscertificaat aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2022 zijn dan de typegoedkeuringscertificaten van toepassing en kunnen dan gebruikt worden.

Het Piek-Keur certificaat laat zien dat een product gemeten volgens de Piek-Keur Meetmethoden aan de geluidsnorm van Piek-Keur voldoet. Dit betekent echter niet dat er in alle gevallen met het Piek-Keur certificaat wordt voldaan aan de geluidseisen van de laad-los locatie. Zo kan de situatie bij de laad- los locatie afwijken van de meetomgeving tijdens de test voor de Piek-Keur certificatie. Dit kan gevolgen hebben voor het geluidsniveau dat tijdens het laad- lossen gemaakt wordt.

Ook het toepassen van de nieuwe Piek-Keur limiet van 62 dB(A) voordat de Omgevingswet ingaat kan tijdelijk tot verschil leiden. Daarnaast biedt de Omgevingswet veel ruimte voor maatwerk, waardoor de grenswaarden per gemeente en per locatie kunnen verschillen. Ook heeft de Omgevingswet een ruime overgangsperiode om van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet te gaan.

Al deze factoren betekenen dat met de nieuwe Piek-Keur limiet van 62 dB(A) mogelijk niet altijd wordt voldaan aan de geldende eisen op de specifieke laad-los locatie. Wij adviseren u hiermee rekening te houden en zo nodig met alle betrokkenen in overleg te treden.

Einde geldigheid typegoedkeuringencertificaten
Zoals eerder gemeld vervallen vanaf 1 januari 2023 alle Piek-Keur typegoedkeuringencertificaten die afgegeven zijn voor 1 januari 2016.
Heeft u een of meerdere typegoedkeuringencertificaten van voor 1 januari 2016 vraag dan tijdig een nieuw certificaat aan bij stichting Piek-Keur. De aanvraag moet voorzien zijn van een nieuw testrapport.

De eind datum van de geldigheid van de typegoedkeuring van componenten die verwerkt zijn in een gecertificeerd voertuig heeft geen invloed op de geldigheid van het certificaat van een voertuigcarrosserie. Met andere woorden: gecertificeerde voertuigen met een Piek certificaat blijven dit certificaat houden.