• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 
« terug naar overzicht

Update stichting Piek-Keur

donderdag, 10 februari 2022

Met de komst van de Omgevingswet komen er andere wettelijke geluidsniveaus. Voor Stichting Piek-Keur aanleiding om na te denken over de toekomst en de geluidsniveaus die Stichting Piek-Keur gaat hanteren. Begin februari is bekend gemaakt, dat de Omgevingswet met drie tot zes maanden uitgesteld is tot 1 oktober 2022 of tot 1 januari 2023.

In 2021 heeft Piek-Keur een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen na te denken over de toekomst en de geluidsniveaus. Tijdens de bijeenkomsten is er informatie gedeeld over de Omgevingswet en de milieuzones. Ook is er, samen met andere stakeholders, nagedacht over de relevantie van Stichting Piek-Keur en de invloed van de geluidslimieten welke beschreven staan in de Omgevingswet. De uitkomst van de bijeenkomsten is, dat er nog steeds een toegevoegde waarde is voor het vrijwillig certificeren van stille producten. Het doel van Stichting Piek-Keur is zichtbaar te maken dat een voertuig of een ander transportmiddel stil is.

Stichting Piek-Keur certificeert producten en voertuigcarrosserie op dit moment op de geluidsniveaus 60 dB(A) en het aandrijfgeluid van vrachtwagens (QuietTRUCK) op 72 dB(A). Op basis van de geluidsnormen uit de Omgevingswet, aan de hand van de input tijdens de bijeenkomsten en gesprekken met diverse betrokkenen heeft het bestuur van Piek-Keur besloten om de volgende aanpassingen door te voeren:

Limiet voor componenten en voertuigcarrosserie naar 62 dB(A)
De limiet voor het certificeren alle producten met uitzondering van de QuietTRUCK wordt maximaal 62 dB(A). Dit betekent dat voertuigopbouwen dus ook op maximaal 62 dB(A) gecertificeerd kunnen worden. De Piek-Keur sticker voor componenten en de voertuigcarrosserie blijft ongewijzigd.

Ingangsdatum
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot oktober 2022 of januari 2023. Om niet vooruit te lopen op wetgeving zullen wij u verder informeren over de ingangsdatum van de limiet van 62 dB(A) wanneer er meer duidelijkheid is over de feitelijke invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Tot de ingangsdatum van de nieuwe limiet van 62 dB(A) is het al wel mogelijk om voor producten die getest zijn conform de Piek-Keur ‘Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen’ (update 2018) en waarbij het meetresultaat meer is dan 60 dB(A) maar niet meer is dan 62 dB(A) een Piek-Keur typegoedkeuringscertificaat aan te vragen. Het typegoedkeuringscertificaat wordt afgegeven vanaf het moment dat de nieuwe limiet van 62 dB(A) is ingegaan.

Limiet voor QuietTRUCK
Voor QuietTRUCK wordt een besluit over de certificatielimiet opgeschort tot medio 2022. Binnen de Omgevingswet wordt verschil gemaakt in de verschillende geluidsbronnen, aandrijfgeluid versus portieren en afblaasgeluid. Omdat dit verschil eerder niet bestond, heeft dit technische consequenties. ACEA, de koepel van truckfabrikanten, is een voorstel hierover aan het voorbereiden en verwacht dit binnenkort te kunnen presenteren. Dit voorstel zal worden beoordeeld door Stichting Piek-Keur en vervolgens neem het bestuur een besluit over de certificatielimiet voor QuietTRUCK.

Einde geldigheid typegoedkeuringencertificaten
Sinds 2019 hebben Piek-Keur typegoedkeuringencertificaten een geldigheid van 6 jaar. Voor bestaande typegoedkeuringencertificaten is er een overgangsregeling. Gedurende de ontwikkeling van de toekomstvisie is uitstel gegeven voor het einde van de geldigheid van oudste typegoedkeuringencertificaten. Besloten is de geldigheid van de oudste typegoedkeuringen opnieuw aan te passen.

Vanaf 1 januari 2023 vervallen alle typegoedkeuringen van componenten die afgegeven zijn voor 1 januari-2016. Hiermee hebben bedrijven nog voldoende tijd om componenten, waarvan de geldigheid vervalt, te hercertificeren.

De eind datum van de geldigheid van de typegoedkeuring van componenten die verwerkt is in een gecertificeerd voertuig heeft geen invloed op de geldigheid van die voertuigcarrosserie.

Wordt een product binnen de geldigheidstermijn gewijzigd, dan is hercertificering nodig.

Meetmethoden
De huidige Piek-Keur ‘Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen’ zijn van 2018. Vanwege het besluit over de limiet voor de componenten, anders dan de QuietTRUCK, moet hoofdstuk 2.1 van de meetmethoden aangepast worden. Dit zal worden meegenomen met de beoordeling en besluitvorming over de nieuwe limietwaarden.
Mogelijk dat u ook suggesties heeft voor het aanpassen van andere onderdelen van de
Piek-Keur ‘Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018)’. In dat geval kunt u dit kenbaar maken bij uw brancheorganisatie. De brancheorganisatie kan dan een gezamenlijk voorstel voorbereiden voor Stichting Piek-Keur. Voor het intern transport materieel is dit BMWT, contactpersoon Sebastiaan Plazier; e-mail: mailto:s.plazier@bmwt.nl
Voor componenten van voertuig carrosserieën en QuietTRUCK is dit RAI Vereniging, contactpersoon Roelof de Haan; e-mail:r.d.haan@raivereniging.nl.