• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

Minder geluid bij laden en lossen

Voor burgers is het van het grootste belang dat zij in onze toenemende 24-uurs economie met de daarbij behorende geluidsoverlast, voldoende aan hun nachtrust toekomen. Daarom geeft de Omgevingswet - Besluit kwaliteit leefomgeving aan hoe veel geluid binnen bepaalde periodes van de dag mag worden gemaakt bij het bevoorraden van winkels.

Geluidsoverlast
Piekgeluiden zijn korte uitschieters in het geluidsniveau en komen vaak voor bij laden en lossen. Juist deze pieken zorgen voor geluidsoverlast en daarvan schrikken mensen wakker. Om geluidsoverlast te voorkomen zijn de toegestane piekniveaus bij laden en lossen in de bewoonde omgeving als volgt vastgesteld:

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen 19:00 - 07:00 uur 70 dB(A)
Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden 19:00 - 07:00 uur 65 dB(A)

De omgevingswet staat toe dat deze waarden per gemeente en locatie kunnen verschillen. Ook is er een lange overgangstermijn en kunnen dus de eerdere toegestane piekniveaus nog van toepassing zijn, deze zijn:

  • Tussen 7.00 en 19.00 uur: Geen beperking
  • Tussen 19.00 en 23.00 uur: Piekniveau 65 dB(A)
  • Tussen 23.00 en 7.00 uur: Piekniveau 60 dB(A)


Certificaat voor stille producten en voertuigen
De vrachtwagens en andere transportmiddelen die gebruikt worden bij het laden en lossen moeten voldoen aan de toegestane piekniveaus. Om zichtbaar te maken dat een voertuig of een ander transportmiddel stil is voeren BMWT en RAI de Stichting Piek-Keur. Stichting Piek-Keur heeft een certificeringsysteem voor stille producten en voertuigen. Als een vrachtwagen of een ander transportmiddel een Piek-Keur-sticker heeft, is er dus alles aan gedaan om het stil te laten zijn.

Detailhandel en ambachtsbedrijven zijn verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het bevoorraden van de winkels binnen de geluidsnormen. Mocht u tijdens het laden en lossen van een voertuig geluidsoverlast ervaren, adviseren wij u contact op te nemen met de betreffende winkelier.