• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

Disclaimer

Ofschoon de inhoud van deze website met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan Stichting Piek-Keur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Daarnaast draagt Stichting Piek-Keur evenmin de verantwoordelijkheid over stille producten die door Piek-Keur deelnemers op de markt worden gebracht.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd op een door de fabrikant ter beschikking gesteld product. De fabrikant dient er zelf voor te zorgen dat overeenkomstige producten volgens dezelfde specificaties worden uitgevoerd. Gebruikers van stille producten moeten de producten goed laten onderhouden en gebreken tijdig te laten repareren.