• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

Certificeren stille producten

Piek-Keur gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan de Component certificaat sticker. Deze sticker heeft een uniek nummer. Daardoor is registratie mogelijk. Producten zoals een laadklep, koelmachine, vloer en rolcontainer mogen alleen gecertificeerd worden als uit een geluidsmeting blijkt dat het product aan de 60 dB(A) norm voldoet, voor QuietTrucks ligt de limiet op 72 dB(A).

Piek-Keur controleert het meetrapport dat opgesteld is door een onafhankelijk deskundige en als dat akkoord is, wordt het product in het register vermeld. De leverancier van het product mag nu identieke producten certificeren met de Component certificaat sticker.


Hoe moet een geluidsmeting uitgevoerd worden

Piek-Keur heeft in het rapport  'Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen update 2015 beschreven hoe een geluidsmeting uitgevoerd moet worden. 

Vanaf 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2019 worden alleen nog componenten gecertificeerd die gemeten zijn conform de update 2015 van Piek-Keur. Ook de beschrijving van de test(omgeving) en het component moet conform dit rapport zijn. 

Per 1 maart 2019 moet het testrapport van nieuwe aanvragen voor typegoedkeuringen voldoen aan de meetmethoden van de update 2018.

Sinds 1 januari 2014 brengt Piek-Keur kosten in rekening voor het certificeren van een product.

De Piek-Keur Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen zijn ook beschikbaar in het Engels:
Update 2015
Update 2018


Geldigheidstermijn typegoedkeuringscertificaten

Typegoedkeuringscertificaten die door Piek-Keur afgegeven zijn tot en met 2018 zijn niet voorzien van een geldigheidstermijn. Dit houdt in dat de typegoedkeuringscertificaten gebruikt konden worden totdat het product aangepast wordt.

Nieuwe typegoedkeuringscertificaten
Met ingang van 1-1-2019 krijgen nieuwe typegoedkeuringscertificaten een certificaat een geldigheidstermijn van 6 jaar. Zes jaar na afgifte van het typegoedkeuringscertificaat vervalt deze en het product dat gecertificeerd was kan niet meer als Piek-keur gecertificeerd verkocht worden.
Om te voor komen dat het typegoedkeuringscertificaat vervalt zal tijdig een nieuw aanvraag voorzien van een testrapport ingediend moeten worden.

Bestaande typegoedkeuringscertificaten
In de loop van het bestaan van Piek-Keur zijn er een groot aantal typegoedkeuringscertificaten afgegeven, de oudste bijbehorende testrapporten dateren van het begin van deze eeuw. Deze typegoedkeuringscertificaten vervallen niet per 1-1-2019. Voor de reeds afgegeven typegoedkeuringscertificaten is er een overgangsregeling van toepassing. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze regeling er uit ziet. De datum van het testrapport kan aangehouden voor het bepalen wanneer het typegoedkeuringscertificaat is afgegeven.


Piek typegoedkeuringscertificaten afgegeven vr                   Geldig tot
                         01-01-2014                                                       01-06-2021
                         01-01-2015                                                       01-06-2022
                         01-01-2016                                                       01-01-2023
                         01-01-2017                                                       01-01-2024
                         01-01-2018                                                       01-01-2025
                         01-01-2019                                                       01-01-2026

Om te voor komen dat het typegoedkeuringscertificaat vervalt zal tijdig een nieuw aanvraag voorzien van een testrapport ingediend moeten worden.