• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 
« terug naar overzicht

De wetgeving rondom het laden en lossen gaat veranderen.

maandag, 10 juli 2017

Door de eerste en tweede kamer is een nieuwe wet aangenomen genaamd ‘Omgevingswet’. Bij deze Omgevingswet hoort ook het ‘besluit kwaliteit leefomgeving’. Dit besluit is al door de tweede kamer en zal ook spoedig door de eerste kamer gaan. De verwachting is dat in 2019 de omgevingswet en het besluit in werking zullen treden.

Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving

In deze Omgevingswet en het besluit zijn verschillende bedrijfsmatige activiteiten (waaronder de Piek geluidsnormen) uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gebundeld. Hierdoor worden de geluidswaarden ook gestandaardiseerd.
Kennen we op dit moment de wettelijke norm van 65 dB(A) voor de avond uren en 60 dB(A) voor de nachtelijke uren, in de nieuwe wetgeving vervalt de 60 dB(A). Alleen de norm van de 65 dB(A) is er dan nog en deze geldt dan zowel voor de avond als de nachtelijke uren (19:00 uur tot en met 7:00 uur).
Hiermee wordt de maximale geluidswaarde zoals we die bij laden en lossen bij de detailhandel kennen verruimd. Uit studies bleek dat om slaapverstoring te voorkomen de waarde van 65 dB(A) voldoet. Bij andere takken van industrie was de 60 dB(A) norm niet haalbaar, ook daarom is gekozen voor 65 dB(A).
Voor het aandrijfgeluid (QuietTruck) was er niet een echt wettelijke basis maar werd wel de norm van 72 dB(A) gehanteerd. In de nieuwe wetgeving is er een norm geïntroduceerd voor het aandrijfgeluid, deze is 70 dB(A).

Ondanks dat de wetgeving voor verschillende activiteiten gebundeld is, krijgen gemeenten wel de mogelijkheid om in het ‘omgevingsplan’ van bijvoorbeeld een winkel strengere eisen te stellen.

Stichting Piek-Keur is zich aan het beraden hoe om te gaan met deze wijzigingen.