• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 
« terug naar overzicht

MIA/Vamil milieulijsten 2010 gepubliceerd

woensdag, 06 januari 2010

Ondernemers kunnen in 2010 weer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Op de lijst staan alle investeringen die in aanmerking komen voor MIA en VAMIL. De Milieulijst 2010 is op 21 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant.

Stimuleringsregelingen
MIA en VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van VROM en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de VAMIL kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. SenterNovem voert de MIA en VAMIL uit.

Transportmiddelen
Ondernemers die investeren in duurzaam vervoer over de weg kunnen al enige tijd gebruik maken van MIA/Vamil voordelen. In verband met de crisismaatregelen geldt sinds juni 2009 voor veel investeringen een hoger aftrekpercentage. Deze hogere aftrekmogelijkheden blijven in 2010 gehandhaafd. Zo gelden voor onderstaande voorbeelden van transportmiddelen met code F een 40% investeringsaftrek (MIA) alsmede een vrije afschrijving (VAMIL).
Daarnaast kunnen ondernemers die niet tot de visserij, land- of tuinbouw behoren, in 2010 gebruik maken van 20% extra MIA, mits ze vóór de economische crisis financieel gezond waren en tot een maximum van 500.000 euro extra steun per onderneming. Om in aanmerking te komen, moeten zij een modelverklaring meesturen met het meldingsformulier.

VOORBEELD
F 4161 - Geluidarme opbouw voor bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen
a. bestemd voor: het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door het aanbrengen van geluidarme voorzieningen op een bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen,–waarbij de aanwezige motor ten minste voldoet aan de Euro 3-eisen, en–waarbij het geluidsdrukniveau LpA(7,5m) minder dan 60 dB(A) bedraagt gemeten volgens de Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen, rapport DGT-RPT-020131 van 11 november 2002 opgesteld door TNO,
b. bestaande uit: een bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen met een geluidarme vloer, geluidarme wanden, een geluidarme laadklep, (eventueel) een geluidarme topklep, (eventueel) een geluidarme roldeur, (eventueel) een geluidarme zijdeur, (eventueel) een geluidarme koeling en (eventueel) een achteruitrijdpiepje.

Meer informatie: www.senternovem.nl/miavamil