• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 
« terug naar overzicht

Voorstel concept Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018)

donderdag, 13 september 2018

In de afgelopen maanden is gewerkt aan een update van de Piek-Keur meetmethoden, het Concept Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018) is hiermee tot stand gekomen.

De aanpassingen in dit voorstel hebben met name betrekking op de metingen van het aandrijfgeluid en de worstcase.
De huidige meetmethoden voor het aandrijfgeluid zijn inmiddels al bijna 20 jaar oud en zijn aan een update toe. Met de update is er ook aansluiting gezocht bij typegoedkeuringsrichtlijnen voor vrachtwagens.

Naast de wijzigingen voor het aandrijfgeluid zijn er ook een aantal verduidelijkingen opgenomen die voor alle metingen gelden, zo is de meetomgeving beter beschreven en wordt voorgesteld om de afronding van de gemeten waarde aan te passen.

Alle significante wijziging ten opzichte van het meetprotocol uit 2015 zijn geel gemarkeerd.

Het college van deskundigen van Piek-Keur zal in het najaar van 2018 een advies aan het Piek-Keur bestuur geven over de inhoud en de ingangsdatum van het voorstel.

Wij houden u daarvan op de hoogte.

Download Voorstel concept Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018)