• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 
« terug naar overzicht

nieuwsbrief december 2022

donderdag, 22 december 2022

Onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn: - Einddatum geldigheid typegoedkeuringscertificaten verlengd tot en met 31 maart 2023 - Uitstel Omgevingswet - Update meetmethoden

Einddatum geldigheid typegoedkeuringscertificaten verlengd tot en met 31 maart 2023
Op 1 januari 2023 zouden de type goedkeuringscertificaten die afgegeven zijn voor 1 januari 2016 gaan vervallen.
Vanwege vragen van deelnemers over de mogelijkheid om verlenging te krijgen van de huidige geldigheid heeft het bestuur besloten om een eenmalige verlening tot en met 31 maart 2023 te geven aan typegoedkeuringscertificaten die afgegeven zijn voor 1 januari 2016.

Wanneer de geldigheid van een Piek-Keur typegoedkeuring is vervallen, dan is het product niet langer Piek-Keur gecertificeerd en kan dan ook niet meer als dusdanig aangeboden worden.
Ook zal het product, na de vervaldatum, niet meer opgenomen zijn in het Piek-Keur register en kan het om die reden niet meer gebruikt worden bij het certificeren van een voertuig(opbouw) in een voertuigchecklist.

Heeft u nog geen nieuwe typegoedkeuring aangevraagd dan kan een typegoedkeuring aangevraagd worden bij stichting Piek-Keur. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een testrapport.
Producten en voertuigen die op basis van een typegoedkeuring voor de einde geldigheidsdatum gecertificeerd zijn blijven gecertificeerd.

Uitstel Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarin de maximale geluidniveau’s van onder andere laden en lossen staat beschreven, is opnieuw met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.

Voor alle producten, met uitzondering van de QuietTRUCK, is sinds oktober de limiet voor het Piek-Keur certificeren maximaal 62 dB(A). Ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld en daarmee de wettelijk maximale geluidsniveau voorlopig nog op de gevel 60 dB(A) blijft, blijft Piek-Keur de Piek-Keur certificatie limiet op 62 dB(A) toestaan.
Doordat het certificatie niveau van Piek-Keur nu hoger ligt dan de wettelijke norm is het mogelijk dat, mede door deze reden, niet op alle locaties geladen en gelost kan worden.

In onze vorige update schreven wij hier ook al over.

Update meetmethoden
Afgelopen periode zijn er diverse voorstellen gemaakt voor het aanpassen van de Piek-Keur Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2018). Deze aanpassingen zijn naar aanleiding van ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen periode en betreffen in de meeste gevallen een verduidelijking van de huidige tekst. Ook heeft ACEA (de Europese koepel organisatie van truckfabrikanten) voorstellen gemaakt voor de meetmethoden voor de QuietTruck.

Deze voorstellen zijn in de vergadering van het college van Deskundigen van Piek-Keur in november besproken. Het college heeft een positief advies over de voorstellen gegeven aan het bestuur.
De verschillende voorstellen gaan nu verwerkt worden in de meetmethoden.
Wij houden u op de hoogte wanneer de aangepaste meetmethoden gereed zijn en vanaf welke datum deze update gebruikt moet worden.