• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

Leveranciers

Onderstaand een overzicht van alle leveranciers van stille producten of componenten. Filter het overzicht door op één van de categorieën te klikken.

Bij de koelmachines zijn verschillende typen gecertificeerd. Doordat in sommige gevallen de koelmachine niet mag draaien, moet bij de keuze van het soort koelmachine rekening gehouden worden met o.a. de HACCP eisen.

Per 1 april 2011 kunnen voertuigen uitgerust met een koelmachine met een aan/uitschakelaar niet meer gecertificeerd worden. Stichting Piek-Keur heeft besloten om een langere overgangstermijn in te stellen tot 1 september 2011.
Is de koelmachine voorzien van een op afstand bedienbare aan/uit schakelaar, dan moet de koelmachine ruim voor het bereiken van de laad/los locatie uitgezet worden en mag tijdens de aanwezigheid bij de laad/los locatie de koelmachine niet draaien. Want niet de machine is Piek-Keur, maar de afstandsbediening.

De koelmachine die een eigen aandrijving heeft, kan ook bij laden en lossen gebruikt worden.

Koelmachines aangedreven door de motor van het voertuig zijn getest en daarna goedgekeurd terwijl ze gevoed werden via de netstroom en dus elektrisch aangedreven. De machines mogen op locatie alleen gebruikt worden indien ze via de netstroom worden gevoed.

In oktober 2011 heeft het bestuur met betrekking tot de koelmachinecertificaten het volgende besloten:

1. Het Piek-Keur zal in de toekomst voorbehouden zijn aan koelunits die zonder handmatig ingrijpen een max. geluidsniveau van 60dB(A) produceren. De definitie van de geluidsproductie zal worden getoetst aan de PIEK-eisen zoals die worden beschreven in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

2. Aan de koelunits worden geen aanvullende eisen gesteld op het gebied van koelcapaciteit. PIEK draait om geluid en het beperken daarvan, de vereiste koelcapaciteit voor alle individuele klantenwensen is een verantwoordelijkheid van de leverancier.

3. De beoogde ingangsdatum van de maatregel in punt 1 is 1 juli 2012 voor nieuw af te geven PIEK-certificaten, en met een overgangstermijn van 6 maanden vervallen op 1 januari 2013 de certificaten van koelunits die niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen. De goedkeuring van reeds uitgeleverde koelunits blijft gewoon gehandhaafd.

4. De onder 1 genoemde maatregel zal in samenspraak met het College van Deskundigen worden uitgewerkt om vervolgens te worden opgenomen in een nieuwe versie van het TNO meetprotocol.

5. Op 15 december 2010 heeft het CvD besloten dat het gehele koelsysteem Piek-Keur dient te zijn. Ingeval van een aparte generatorset de koelmachine aandrijft moet het geheel gelijktijdig gemeten worden. Certificering geldt voor de complete combinatie te weten generatorset en koelmachine wordt gecertificeerd. De huidige certificaten voor losse generatorsets verliezen hun geldigheid per 1 juli 2012.

Organisatie Land Plaats
Carrier Transicold Netherlands B.V. Rotterdam
Groot RMO Techniek Opmeer
Thermo King Transportkoeling b.v. Rotterdam
TRS Transportkoeling B.V. Noordwijk
Hultsteins Kyl AB Jönköping