• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

MIA/VAMIL 2021

A 3193 Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem 27% MIA en 75% Vamil
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500, en waarbij:
– het koelsysteem hermetisch gesloten en gelabeld is conform de Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150),
– de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en
– de aanhanger, bakwagen of oplegger voldoet aan de eisen van Piek, wat wordt aangetoond met een Piekcertificaat afgegeven door Stichting Piek-keur (het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de gebouwde omgeving door een aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA (7,5m) van de opbouw inclusief koelinstallatie ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de ‘Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen’),
b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.


E 3170 Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) 13,5% MIA
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, – met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en – waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 15.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is. Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en E 3117 voor elektrische of waterstofvrachtwagens en LNGbakwagenchassis of -trekkers.

F 3116 Elektrische of waterstofvrachtwagen 36% MIA en 75% Vamil
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of trekker, die:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en
– is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door:
1. een accupakket dat geen lood bevat, of
2. een brandstofcel en al dan niet een accupakket,
b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis of -trekker en al dan niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw.

E 3117 LNG-bakwagenchassis of -trekker 13,5% MIA
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die: – behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en – af-fabriek aangedreven wordt door een LNG-motor, waarbij onder LNG ook bio-LNG wordt verstaan,
b. bestaande uit: een LNG-bakwagenchassis of trekker
 
MIA/VAMIL 2020

Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
A 3193               27% MIA en 75% Vamil
Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500, en waarbij:
• het koelsysteem hermetisch gesloten en gelabeld is conform de Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150),
• de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en
• de aanhanger, bakwagen of oplegger voldoet aan de eisen van Piek, wat wordt aangetoond met een Piekcertificaat afgegeven door Stichting Piek-keur (het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de gebouwde omgeving door een aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA (7,5m) van de opbouw inclusief koelinstallatie ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de ‘Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen’),
b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, E 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker.

Draagt bij aan: reductie broeikasgassen, beperken geluidhinder
Beoogde sectoren: vervoer en opslag
Status: tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2019


Quiet Truck
E 3170      alleen 13,5% MIA
Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,
   • met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en
   • waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is. Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en E 3117 voor elektrische of waterstofvrachtwagens en LNG-bakwagenchassis of -trekkers.

Draagt bij aan: beperken geluidhinder
Beoogde sectoren: vervoer en opslag
Status: tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2019

Elektrische of waterstofvrachtwagen
F 3116      36% MIA en 75% Vamil
Elektrische of waterstofvrachtwagen
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of trekker, die:
    • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en
    • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door:
      1. een accupakket dat geen lood bevat, of
      2. een brandstofcelsysteem en al dan niet een accupakket.
b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis of -trekker en al dan niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3191 voor voertuigen met een halogeenvrije transportkoeling.

Draagt bij aan: verbeteren luchtkwaliteit, reductie broeikasgassen
Beoogde sectoren: vervoer en opslag
Status: tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2019

LNG-bakwagenchassis of -trekker
E 3117     alleen 13,5% MIA
LNG-bakwagenchassis of -trekker
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die:
   • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en
   • af-fabriek aangedreven wordt door een LNG-motor, waarbij onder LNG ook bio-LNG wordt verstaan,
b. bestaande uit: een LNG-bakwagenchassis of trekker.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3191 voor voertuigen met een duurzame transportkoeling.

Draagt bij aan: verbeteren luchtkwaliteit
Beoogde sectoren: vervoer en opslag
Status: gewijzigd ten opzichte van 2019

Voertuig met halogeenvrije transportkoeling
A 3191      27% MIA en 75% Vamil
Voertuig met halogeenvrije transportkoeling
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat:
• uitsluitend werkt op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel,
• niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en
• van energie wordt voorzien door middel van een lithiumaccu,
b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen G 3101 tot en met G 3104 voor elektrische of waterstofbestelauto’s. Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, E 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker.

Draagt bij aan: reductie broeikasgassen, verbeteren luchtkwaliteit
Beoogde sectoren: vervoer en opslag
Status: tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2019


Uitleg letters A t/m G
A = 27% MIA + 75% Vamil
B = 13,5% MIA + 75% Vamil
C = alleen 75% Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + 75% Vamil
G = alleen 36% MIA

De gehele regeling is te vinden in de MIA / VAMIl brochure en milieulijst 2019