• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

MIA/VAMIL 2022

E 3170 Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) alleen 27% MIA
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,
• met een aandrijfgeluid van ten hoogste 70 dB(A), en
• waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere QuietTruck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is.
Zie bedrijfsmiddel G 3116 voor elektrische of waterstofvrachtwagens.

Andere mogelijk interessante regelingen:

G 3116 Elektrische of waterstofvrachtwagen alleen 45% MIA
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis, trekker of terminaltrekker, die:
• als het een bakwagen of trekker betreft, behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en
• is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door:
1. een accupakket dat geen lood bevat, of
2. een brandstofcel en al dan niet een accupakket,
b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis, -trekker of terminaltrekker en al dan niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw.
Milieudoel: luchtkwaliteit verbeteren, broeikasgassen reduceren
Investering in: vervoer en logistiek
Status: gewijzigd

B 3121 Vamil Dual-fuel waterstofvrachtwagen 27% MIA en 75%
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of trekker, die:
• behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,
• is voorzien van een verbrandingsmotor en een toevoersysteem dat zowel diesel als waterstof in de motor kan injecteren, en
• is voorzien van ιιn of meerdere waterstoftanks die een gezamenlijke inhoud hebben van ten minste 300 liter en waarbij de waterstoftanks zijn ontworpen voor een druk van ten minste 700 bar, b. bestaande uit: een dual-fuel waterstofvrachtwagen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 120.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Milieudoel: luchtkwaliteit verbeteren, broeikasgassen reduceren, grondstoffen besparen
Investering in: vervoer en logistiek
Status: nieuw

Uitleg letters A tm G
A= 36% MIA + 75% Vamil
B = 27% MIA + 75% Vamil
C = alleen 75% Vamil
D = alleen 36% MIA
E = alleen 27% MIA
F = 45% MIA + 75% Vamil
G = alleen 45% MIA

De complete regeling is te vinden: milieulijst

MIA/VAMIL 2021

A 3193 Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem 27% MIA en 75% Vamil
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500, en waarbij:
– het koelsysteem hermetisch gesloten en gelabeld is conform de Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150),
– de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en
– de aanhanger, bakwagen of oplegger voldoet aan de eisen van Piek, wat wordt aangetoond met een Piekcertificaat afgegeven door Stichting Piek-keur (het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de gebouwde omgeving door een aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA (7,5m) van de opbouw inclusief koelinstallatie ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de ‘Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen’),
b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.


E 3170 Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) 13,5% MIA
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, – met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en – waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 15.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is. Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en E 3117 voor elektrische of waterstofvrachtwagens en LNGbakwagenchassis of -trekkers.

F 3116 Elektrische of waterstofvrachtwagen 36% MIA en 75% Vamil
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of trekker, die:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en
– is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door:
1. een accupakket dat geen lood bevat, of
2. een brandstofcel en al dan niet een accupakket,
b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis of -trekker en al dan niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw.

E 3117 LNG-bakwagenchassis of -trekker 13,5% MIA
a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die: – behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en – af-fabriek aangedreven wordt door een LNG-motor, waarbij onder LNG ook bio-LNG wordt verstaan,
b. bestaande uit: een LNG-bakwagenchassis of trekker